Demi Duy

• Địa chỉ: 80-82, đường 3/2, phường 12, quận 10, Tp.Hồ Chí Minh

• Số điện thoại: (84-8) 3862 5505 Hotline: 0918 99 66 06

• Email: info@demiduy.com

• Website: http://www.demiduy.com

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://demiduy.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/demiduybridal

Fax : (84-8) 3868 1105
 
Showroom 2
97, đường Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Tel : (84-8) 3845 0770 - (84-8) 3845 6545
 
Showroom III
141, đường Trần Hưng Đạo, phường An Phú, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
Tel : (84-710) 373 4447 - Fax: (84-710) 373 4449
 
Nhà may
208, đường Lê Thúc Hoạch, quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh
Tel: (84-8) 559 1884 - (84-8) 559 1887 - 0918 99 66 06
 
Tư vấn trực tuyến: 0866 766 054
Email: tuvan@demiduy.com